Türkiye’deki en Meşhur 10 Camii

- Advertisement -

Türkiye, tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin izlerini taşıyan bir coğrafya olmuştur. Bu zengin tarihi miras, ülkenin mimari açıdan da büyüleyici ve çeşitlilik dolu dini yapılarını içerir. İşte bu yazıda, Türkiye’nin en görkemli ve etkileyici camilerini keşfedeceğiz.

Her biri kendine özgü bir tarih ve estetik değere sahip olan bu camiler, hem dini açıdan hem de mimari açıdan büyüleyici örnekler sunmaktadır. Türk İslam sanatının zenginliğini yansıtan bu dini yapılar, Türkiye’nin kültürel mirasının bir parçasıdır ve bu makalede, bu önemli yapılara kısaca göz atacağız. İlk olarak, Türkiye’nin en ünlü camileri olan Sultan Ahmet Camii ve Süleymaniye Camii’ni inceleyerek başlayalım.

Sultanahmet Camii (İstanbul)

Sultanahmet Camii (İstanbul)
Sultanahmet Camii (İstanbul)

Sultan Ahmed Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan I. Ahmet tarafından inşa ettirilmiş ve Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından tasarlanmış muazzam bir camidir. İstanbul’da bulunan bu cami, döneminin estetik anlayışını yansıtan büyüleyici bir eserdir. Cami, İznik çinileri ile kaplı iç yapısı, geniş avlusu ve etkileyici beyaz minberi ile dikkat çeker.

Sultan Ahmed Camii, Ayasofya’nın karşısında konumlanmıştır ve bu stratejik yerleşimiyle iki büyük eserin karşılaştırılmasına imkan tanır. Cami, 17. yüzyılda inşa edilmiş olup, mimarı Mehmet Ağa’dır. Yapımına 1609 yılında başlanan caminin temeli Sultan I. Ahmet tarafından atılmıştır. Caminin içindeki mavi İznik çinileri, kubbe süslemeleri ve vitraylar gibi detaylar, Osmanlı sanatının zarafetini yansıtır.

- Advertisement -

Caminin dışında büyük bir avlu ve beyaz mermerden yapılmış bir şadırvan bulunur. Camiye üç farklı kapıdan giriş sağlanabilir, ve cümle kapısı özellikle dikkat çekicidir. Caminin içindeki yüksek kubbesi ve mekânın açıklığı, izleyicilere etkileyici bir deneyim sunar. Aynı zamanda caminin detayları, özellikle çiniler ve süslemeler, büyüleyici bir görsel şölen sunar.

Sultan Ahmed Camii’nin öne çıkan özelliklerinden biri, çini işçiliğinin zenginliğidir. Toplamda 21,043 çini bu caminin dekorasyonunda kullanılmıştır. Bu çiniler arasında laleler, sümbüller, nar çiçekleri, rumiler ve üzüm salkımları gibi motifler bulunur. Caminin çok sayıdaki minaresi, dikkat çeken diğer bir özelliktir.

Sultan Ahmed Camii, Türk çiniciliğinin en güzel örneklerinden birini sunarken, hem iç mekânı hem de dış avlusuyla ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunar. Ayrıca türbe, medrese, imarethane, tabhane, kasr-ı hümayun, mektep, sebiller ve fevkani odalar gibi ek binalarıyla da dikkat çeker. Caminin altı minaresi, diğer camilerden farklı bir özellik taşır. Sultan Ahmed Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun mimari mirasının önemli bir örneği olarak İstanbul’un dini ve kültürel tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Süleymaniye Camii (İstanbul)

Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii

Dönemin Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1551-1558 yılları arasında dünyaca ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Camii, bir mimari şaheserdir.

- Advertisement -

Süleymaniye Camii, Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri. Her biri 3 şerefeli 75 metre yüksekliğinde 4 minareye sahip olan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğindedir.

Cami, devrin kısıtlı imkânlarına rağ­men yedi yıl gibi çok kısa bir sürede ta­mamlanmış, 7 Haziran 1557’de büyük bir törenle kapısı, Mimar Sinan tarafından açılarak hizmet vermeye; dünyanın her ta­rafından gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Mabedin, 59 milyon akçeye mal olduğu zikredilmekte, Hammer ise, maliyetinin 700.000 duka altını olduğunu ifade etmekte; bugünkü para ile bu meblağ tahminen iki trilyonu aşmaktadır

Cami, 1660 yılında yangından zarar görmüş ve onarılmıştır. 

- Advertisement -

İç avlusu Birinci Dünya Savaşı’nda sa­raçhane olarak kullanılan cami, bir yangın daha atlatmış ve son olarak 1956 yılında Vakıflar tarafından, minareleri, kubbe ve kemerleri esaslı bir şekilde tamir edilmiş­tir.

Yaklaşık 3500 metrekarelik iç alana sahip olan caminin uzunluğu 59, eni 58 met­re olup 238 pencereden ışık almakta, kıy­metli granit ve mermer sütunlara dayanan hünkâr ve müezzin mahfili bulunmaktadır.

Aziziye Camii (Konya)

Aziziye Camii (Konya)
Aziziye Camii (Konya)

Kesme Gödene taşı ile yapılan mâbed son dönem Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir.

1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan câmi yandığı için 1867’de Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan adına yeniden bugünkü câmi yaptırılmıştır.

Türk Baroku üslûbunda yapılan, pencereleri kapılarından daha büyük olan câminin altı mermer sütuna oturan üç kubbeli son cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadırvanlı, üzeri ferah kubbe ile örtülü iki minare dikkat çeker.

Selimiye Camii (Edirne)

Edirne Selimiye Camii
Edirne Selimiye Camii

Selimiye Camii ve Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Selim’in emri ile 1568 yılında inşasına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan tarihi bir eserdir. Bu büyüleyici camii, ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanmıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 2011 yılında dahil edilmiştir. Cami, dört zarif minaresi, büyüleyici kubbesi ve muazzam görünümü ile dikkat çeker.

Selimiye Camii, minareleriyle de ünlüdür. Her biri üç şerefeli olan dört minaresi, mimari açıdan önemli bir başarıdır. Minareler, üçer ayrı merdiveni içerir ve alemleri dahil 85,67 metre uzunluğundadır. Caminin dış görünümü, özellikle minareleriyle etkileyicidir.

Cami, aynı zamanda iç mekânındaki muazzam kubbesi ile de ünlüdür. Kubbenin yüksekliği 42,30 metre ve çapı 31,30 metredir. İç mekân, döneminin en muhteşem örneklerinden biridir.

Selimiye Camii’nin çini süslemeleri, dönemin önemli çini üretim merkezi olan İznik’te üretilmiştir. 101 farklı lale deseni içeren bu çiniler, caminin estetiğine büyük katkı sağlar.

Camiyi çevreleyen dış avlu, Darül Sıbyan, Darül Kurra, Darül Hadis medreseleri, Muvakkithane ve Kütüphane gibi önemli yapıları içerir. Ayrıca, Mimar Sinan’ın tasarladığı “Arasta,” camiye gelir sağlama ve platformu destekleme amacı taşır.

Selimiye Camii ve Külliyesi, Marmara Bölgesi’nde, Edirne şehrinde bulunur ve UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Camii, bu listeye 2011 yılında dahil edilmiştir ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir örnek olarak dikkat çeker.

Yeşil Camii (Bursa)

Yeşil Camii (Bursa)
Yeşil Camii (Bursa)

Yeşil Cami, 1419 yılında Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış önemli bir tarihi eserdir. Cami, “Ters T” planına sahip olup ünlü mimar Hacı İvaz Paşa tarafından tasarlanmıştır. Girişinde yer alan taç kapı, Türk taş oymacılığının güzel bir örneğidir ve mukarnaslı yaşmağıyla dikkat çeker. Kapı kemerinde yeşil taş ve mermer kullanılmıştır.

Cami, tüm süslemeleri ünlü nakkaş Nakkaş Ali tarafından gerçekleştirilmiştir. Caminin büyük bir bölümü çinilerle kaplıdır. İç duvarlar, tavanlar, mahviller ve geçiş eyvanlarının tamamı çinilerle süslenmiştir. Caminin çinileri Mecnun Mehmet adlı bir usta tarafından işlenmiştir.

Caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri on metreden yüksek olan mihrabıdır. Geometrik motifler ve çiçeklerle süslenmiş bu mihrap, caminin en görkemli bölgelerinden biridir.

Ayrıca, camide ahşap işçiliğinin güzel örneklerini görmek mümkündür. Pencere kapakları ve dilimli kubbelerde ince süslemeler bulunur. Cami içinde, eşsiz bir incelikte fıskiyesi olan güzel bir şadırvan da bulunmaktadır.

Yeşil Cami, tarihçi ve araştırmacılar tarafından Osmanlı dönemi eserlerinin en mükemmel örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Charles Texier, bu yapının Osmanlı saltanatının en mükemmel eseri olabileceğini ifade etmiştir. Caminin adı, yeşil renkli çinilerle kaplı minareleri ve kubbelerinden kaynaklanmaktadır. Bu cami, Bursa’nın ve Osmanlı tarihinin önemli bir parçasıdır.

Ulu Camii (Erzurum)

Ulu Camii (Erzurum)
Ulu Camii (Erzurum)

Erzurum Ulu Cami veya “Atabey Camisi,” Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında inşa edilmiştir. Cami, geniş bir orta nef ve yan taraflarda üçer nef ile toplam yedi nefi barındırır. Yapı, 51 x 54 metre boyutlarındadır ve yirmisekiz serbest paye üzerine oturtulmuştur.

Tarihsel olarak çeşitli onarımlar geçirmiş olan bu cami, 1639’da Erzurum Valisi Hüseyin Paşa, 1826’da Ali Efendi tarafından onarılmıştır. Ayrıca, 1858 ve 1860 yıllarında da onarımlar yapılmıştır. En son olarak 1957-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Caminin içinde toplam 40 sütun yer alırken, önemli bir detay olarak 1826 tarihli bir onarım kitabesi de camide bulunmaktadır. Caminin ilk yapımındaki mihrap duvarı, büyük bir pandantifli kubbe ile örtülmüştür ve bu kubbe “Kırlangıç Kubbe” olarak adlandırılır.

Ayrıca, caminin sağ tarafında tek şerefeli minaresi yer alır ve minareye cami içinden çıkış sağlanır. Minarenin üst kısmı ne yazık ki yıkılmıştır. Cami 28 pencere ile aydınlatılmıştır ve güneydeki ikinci penceresi üzerinde 1826 tarihli bir onarım kitabesi bulunur. Caminin mimari yapısı ve tarihi onarımları, bu eserin önemini vurgular.

Bursa Ulu Camii (Bursa)

Bursa Ulu Camii (Bursa)
Bursa Ulu Camii (Bursa)

Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkı’nın bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami’nin on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan yirmi kubbesi bulunmaktadır. Yıldırım Bayezid’in 1396 Niğbolu zaferinden sonra Ulu Cami inşaatına başlanmıştır. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı,  aralarında Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, Emir Sultan’ın  da olduğu cemaate Somuncu Baba kıldırmıştır. Ulu Cami’nin ilk imamı, Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi’dir.

Yapılış tarzı açısından Osmanlı mimarisinde özgün bir yapı olan Ulu Cami, 55 x 69 metre ölçülerinde, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Toplam iç alanı 3.165 metrekaredir. Türkiye’deki Ulu Camilerin en büyüğüdür. 

Çamlıca Camii (İstanbul)

Çamlıca Camii (İstanbul)
Çamlıca Camii (İstanbul)

Çamlıca Camii, Türkiye’nin İstanbul şehrinde yer alan bir camidir. Çamlıca, Üsküdar’da yapımına 29 Mart 2013’te başlanan ve 3 Mayıs 2019’da açılışı yapılan cami, cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami 57 bin 500 metrekarelik alana sahiptir.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

There is more