İsviçre’nin Nüfusu Yerel Olarak Neden Artmıyor?

- Advertisement -

İsviçre Federal İstatistik Ofisi’nin (BFS) 2023 yılı verilerine göre, İsviçre’nin nüfusu 8,7 milyondur. Bu nüfusun %51,5’i kadın, %48,5’i erkektir.

İsviçre’nin nüfusu yerel olarak artmıyor çünkü doğurganlık oranı düşüktür. İsviçre’de doğurganlık oranı, 2023 yılında 1,47’dir. Bu oran, nüfusun kendi kendini yenilemesi için gereken 2,1’in altındadır.

Doğurganlık oranının düşük olmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Ekonomik nedenler: İsviçre, yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülkedir. Bu durum, kadınların iş hayatına daha fazla katılımına ve daha az çocuk sahibi olmasına neden olmaktadır.

Sosyal nedenler: İsviçre’de, evlilik öncesi cinsel ilişki ve çocuk sahibi olmanın yaygınlaşması, doğurganlık oranını olumsuz etkilemektedir.

- Advertisement -

Kültürel nedenler: İsviçre’de, çocuk yetiştirmenin pahalı olması ve çocuk bakım hizmetlerinin yetersiz olması, doğurganlık oranını olumsuz etkilemektedir.

Doğurganlık oranının düşük olması, İsviçre’de nüfusun yaşlanmasına neden olmaktadır. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı, 2023 yılında %20 iken, 2050 yılında %29,2’ye ulaşması beklenmektedir.

İsviçre hükümeti, nüfusun yaşlanması sorununu çözmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Bu politikalar arasında, doğurganlık oranını artırmak için teşvikler sağlamak, çocuk bakım hizmetlerini iyileştirmek ve emeklilik yaşını yükseltmek gibi önlemler yer almaktadır.


Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı şu şekildedir:

- Advertisement -
  • 0-14 yaş: %13,3
  • 15-64 yaş: %66,7
  • 65 yaş ve üzeri: %20

Yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı şu şekildedir:

  • 0-14 yaş: %49,8 kadın, %50,2 erkek
  • 15-64 yaş: %50,6 kadın, %49,4 erkek
  • 65 yaş ve üzeri: %47,3 kadın, %52,7 erkek

İsviçre’de nüfus yaşlanması görülmektedir. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı, 2023 yılında %20 iken, 2050 yılında %29,2’ye ulaşması beklenmektedir.

İsviçre’de doğurganlık oranı, 2023 yılında 1,47’dir. Bu oran, nüfusun kendi kendini yenilemesi için gereken 2,1’in altındadır.

İsviçre’de göç, nüfus artışının önemli bir kaynağıdır. 2023 yılında İsviçre’ye gelen göçmenlerin sayısı 90 bin kişidir. Bu göçmenlerin %54’ü Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, %26’sı diğer Avrupa ülkelerinden, %20’si ise diğer ülkelerden gelmiştir.


İsviçre’de, evlilik öncesi cinsel ilişki ve çocuk sahibi olmanın yaygınlık derecesi

“İsviçre’de, evlilik öncesi cinsel ilişki ve çocuk sahibi olmanın yaygınlaşması, doğurganlık oranını olumsuz etkilemektedir.” bunun açılımını yapmak gerekirse;

- Advertisement -

İsviçre’de evlilik öncesi cinsel ilişki ve çocuk sahibi olma konusunda toplumda genellikle daha liberal bir tutum benimsenir. Günümüzde, evlilik öncesi cinsel ilişki ve çocuk sahibi olma yaygınlaşmış durumdadır ve sosyal normlar açısından daha kabul edilebilir hale gelmiştir.

İsviçre’de insanların evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmesi oldukça yaygındır ve toplum genellikle bireylerin bu konudaki tercihlerini saygıyla karşılar. Çiftler, çocuk sahibi olmadan önce evlenmeden veya evlilik dışı ilişkilerde çocuk sahibi olabilmektedirler ve bu durum toplumda büyük bir stigmaya yol açmaz.

Toplumda evlilik dışı ilişkilerde çocuk sahibi olma veya evlilik öncesi cinsel ilişki konusunda daha açık bir yaklaşım benimsenmiştir. Genellikle bireylerin kendi tercihlerine ve yaşam tarzlarına saygı duyulur. Bununla birlikte, tabii ki bireylerin tercihleri kişiden kişiye değişebilir ve bu konudaki tutumlar geniş bir yelpazede olabilir.


İsviçre’nin ekonomisi güçlü ise o halde “doğurganlığı” neden etkiliyor?

İsviçre ekonomisi, dünyanın en istikrarlı ekonomilerinden biridir. Ülke, güçlü bir bankacılık ve finans sektörü, yüksek yaşam standardı ve düşük işsizlik oranı ile tanınmaktadır.

Yani ekonomik sıkıntı çeken bir ülke değil. Fakat nüfusu en az olan ülkelerden biri olduğu için, doğurganlığın azalmasının diğer bir nedeni de dış kaynaklarda “ekonomik sebepler” olarak gösteriliyor. Tabii ki bu bizim için şaşırtıcı olabilir. Çünkü biz, “ekonomisi iyi olan” bireylerin daha çok çocuk sahibi olmak istediklerini biliriz.

Çevrenizde de “bu kötü ekonomi şartlarında çocuk yapamam” veya “bu kötü ekonomide birden fazla çocuğa bakamam” gibi söylemler duyu olabilirsiniz. Fakat İsviçre’de anladığımız kadarıyla durum daha farklı. İsviçre, “durumu iyi olduğu için çocuk yapmıyor” olarak algıladığımız haberler var. 🙂

İşte o kaynaklardan bazıları;

İsviçre’nin ekonomisinin güçlü olması, doğurganlığı olumsuz etkileyebilir. Bunun birkaç nedeni vardır:

Kadınların iş hayatına katılımı: İsviçre, yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülkedir. Bu durum, kadınların iş hayatına daha fazla katılımına ve daha az çocuk sahibi olmasına neden olmaktadır.

Eğitim fırsatları: İsviçre’de, eğitim fırsatları oldukça iyidir. Bu durum, kadınların daha fazla eğitim almalarına ve daha az çocuk sahibi olmalarına neden olmaktadır.

Çocuk yetiştirmenin pahalı olması: İsviçre’de, çocuk yetiştirmek oldukça pahalıdır. Bu durum, insanların daha az çocuk sahibi olmasına neden olmaktadır.

Burada çelişkiye düşen açıklamalarda yok değil. Örneğin ekonominin hem çok iyi olması, hem de “çocuk yetiştirmenin pahalı olması” gibi…

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

There is more